Aplikacja Visimed
Aplikacja Visimed

Czujesz się mało komfortowo podając PESEL w aptece?

Recepta bezdotykowa w Twoim telefonie
pozwoli Ci na ochronę prywatności!

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 Dębinki 7zmień

Poniżej przedstawiamy lekarzy i poradnie z placówki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Awatar poradni

58 349 25 38


Poradnia leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 538

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek15:00 - 17:00

Wtorek15:00 - 17:00

Środanieczynne

Czwarteknieczynne

Piąteknieczynne

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 28 50


Klinika chorób nerek i nadciśnienia dzieci i młodzieży-stacja hemodializy


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 850

Awatar poradni

58 349 28 40


Klinika endokrynologii i chorób wewnętrznych


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Awatar poradni

58 349 29 01


Pracownia pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 901

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek08:00 - 13:00

Wtorek08:00 - 13:00

Środa08:00 - 13:00

Czwartek08:00 - 13:00

Piątek08:00 - 13:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 28 98


Poradnia cukrzycowa dla dzieci


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 14:00

Wtorek07:00 - 14:00

Środa07:00 - 14:00

Czwartek07:00 - 14:00

Piątek07:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 28 33


Klinika chorób wewnętrznych, chorób tkanki łącznej i geriatrii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 833

Awatar poradni

58 349 39 10


Kliniczne centrum kardiologii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 493 910

Awatar poradni

58 349 28 67


Poradnia onkologii dziecięcej


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek08:00 - 15:00

Wtorek08:00 - 15:00

Środa08:00 - 15:00

Czwartek08:00 - 15:00

Piątek08:00 - 15:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 727 05 05


Klinika anestezjologii i intensywnej terapii - oddział dla dzieci


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Awatar poradni

58 349 28 57


Poradnia chorób nerek i nadciśnienia


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek12:00 - 14:00

Wtorek12:00 - 14:00

Środa12:00 - 14:00

Czwartek12:00 - 14:00

Piątek12:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 26 56


Oddział dzienny psychiatryczny


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 650

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 14:00

Wtorek07:00 - 14:00

Środa07:00 - 14:00

Czwartek07:00 - 14:00

Piątek07:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 28 50


Klinika chorób nerek i nadciśnienia dzieci i młodzieży


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 493 195

Awatar poradni

58 349 23 97


Poradnia neurologiczna i przeciwpadaczkowa dla dzieci


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 14:00

Wtorek07:00 - 14:00

Środa07:00 - 14:00

Czwartek07:00 - 14:00

Piątek07:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 20 20


Klinika nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych - ośrodek dializy otrzewnowej


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Awatar poradni

58 727 05 05


Poradnia chorób metabolicznych fenyloketonurii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 14:00

Wtorek07:00 - 14:00

Środa07:00 - 14:00

Czwartek07:00 - 14:00

Piątek07:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 28 72


Klinika pediatrii, diabetologii i endokrynologii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 872

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałekcałodobowo

Wtorekcałodobowo

Środacałodobowo

Czwartekcałodobowo

Piątekcałodobowo

Sobotacałodobowo

Niedzielacałodobowo

Awatar poradni

58 349 25 54


Oddział hemodializy


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 551

Awatar poradni

58 349 20 00


Klinika chorób wewnętrznych, chorób tkanki łącznej i geriatrii -pododdział geriatrii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Awatar poradni

58 349 28 97


Poradnia kardiologii dla dzieci i dorosłych z wadami wrodzonymi serca


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 897

Awatar poradni

58 349 20 00


Poradnia geriatryczna


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Awatar poradni

58 349 36 80


Zakład radiologii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 18:00

Wtorek07:00 - 18:00

Środa07:00 - 18:00

Czwartek07:00 - 18:00

Piątek07:00 - 18:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 23 90


Klinika neurologii rozwojowej


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 390

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałekcałodobowo

Wtorekcałodobowo

Środacałodobowo

Czwartekcałodobowo

Piątekcałodobowo

Sobotacałodobowo

Niedzielacałodobowo

Awatar poradni

58 727 05 05


Poradnia genetyczna. ośrodek chorób rzadkich.


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 14:00

Wtorek07:00 - 14:00

Środa07:00 - 14:00

Czwartek07:00 - 14:00

Piątek07:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 26 56


Klinika chorób psychicznych i zaburzeń nerwicowych


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 655

Awatar poradni

58 349 28 50


Klinika chorób nerek i nadciśnienia dzieci i młodzieży - poradnia żywieniowa


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 850

Awatar poradni

58 349 28 80


Klinika pediatrii, hematologii i onkologii


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 631

Awatar poradni

58 349 23 00


Klinika neurologii dorosłych


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 300

Awatar poradni

58 349 28 70


Klinika kardiologii dziecięcej i wad wrodzonych serca


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 857

Awatar poradni

58 349 28 57


Klinika nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 857

Awatar poradni

58 349 20 52


Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 850

Awatar poradni

58 349 28 60


Poradnia hematologiczna dla dzieci


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek08:00 - 14:00

Wtorek08:00 - 14:00

Środa08:00 - 14:00

Czwartek08:00 - 14:00

Piątek08:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 26 55


Poradnia zdrowia psychicznego


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 583 492 655

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek08:00 - 14:00

Wtorek08:00 - 20:00

Środa09:00 - 20:00

Czwartek08:00 - 14:00

Piątek08:00 - 13:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 727 05 05


Poradnia endokrynologiczna dla dzieci


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Godziny otwarcia rejestracji:

Poniedziałek07:00 - 14:00

Wtorek07:00 - 14:00

Środa07:00 - 14:00

Czwartek07:00 - 14:00

Piątek07:00 - 14:00

Sobotanieczynne

Niedzielanieczynne

Awatar poradni

58 349 20 00


Pracownia elektrofizjologii i elektroterapii serca


Zarezerwuj wizytę telefonicznie

Wymagane skierowanie

Rejestracja do tej poradni wymaga telefonicznego kontaktu z przychodnią pod numerem: 587 270 505

Przewiń na początek strony