Pacjentka z mapą w rękach

Znajdź lekarza w okolicy

Pacjentka trzyma kartkę z kalendarza

Wybierz termin i godzinę

Pacjentka rezerwuje termin

Zarezerwuj wizytę

Pacjentka rezerwuje termin

Przyjdź na wizytę

Umów się do lekarza na NFZ lub prywatnie.

Znajdź wolny termin wizyty teraz!

Neurolog - ekspert od układu nerwowego

2018-08-27 14:51
Neurolog - ekspert od układu nerwowego

Ludzki układ nerwowy jest swoistym systemem, który integruje wszystkie działania ciała człowieka. Odbiera i przetwarza otrzymane bodźce, wprawia w ruch układ szkieletowy i mięśniowy, odpowiada za skoordynowaną pracę wszystkich narządów. Nie można się zatem dziwić, że choroby układu nerwowego odbijają się na pracy całego organizmu. Ich leczeniem zajmuje się neurolog. Kiedy warto się do niego wybrać?

Neurolog - na czym polega jego praca?

Neurologia to jedna z kluczowych dziedzin medycyny, koncentrująca się na pracy oraz schorzeniach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Pokrewną dziedzina medycyny jest psychiatria, jednak w polu jej zainteresowań leżą choroby wynikające z biochemicznych zaburzeń funkcjonowania mózgu, zaś neurologia skupia się na uszkodzeniach układu nerwowego.

Neurolog zajmuje się zatem profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu nerwowego, który obejmuje nerwy obwodowe, rdzeń kręgowy i mózg. Lekarz tej specjalizacji bada czynności układu nerwowego i sprawdza reakcje ludzkiego organizmu na różne bodźce, co pozwala mu postawić diagnozę. W ramach tej dziedziny medycyny wykształciła się także neurochirurgia, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym urazów i schorzeń układu nerwowego. Leczeniem układu nerwowego małych pacjentów zajmuje się neurolog dziecięcy.

Jakie objawy powinny skłonić nas do wizyty u neurologa?

Objawów, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie neurologicznej jest sporo. Wiele z nich umyka naszej obserwacji, część zaś jest tak niecharakterystyczna, że nie sposób od razu wskazać na chorobę układu nerwowego. Symptomy mogą być efektem trwającej infekcji, urazu, braku niektórych witamin czy zwyrodnień układu kostnego, które uciskają na nerwy. Jeżeli coś nas szczególnie niepokoi, warto zwrócić uwagę na poniższe objawy:

 • mrowienie kończyn i zaburzenia czucia,
 • nawracająca sztywność i kurcze mięśni,
 • mimowolne ruchy w różnej formie (tiki, nadmiar ruchów),
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • niedowłady,
 • nagłe pogorszenie wzroku.
 • chroniczne bóle i zawroty głowy,
 • bóle obejmujące różne części ciała,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • zaburzenia równowagi,
 • kłopoty z zasypianiem,
 • omdlenia i utrata przytomności,
 • szybkie pogarszanie się pamięci, problemy z koncentracją.

Oczywiście jeżeli objawy te występują od czasu do czasu, prawdopodobnie są wynikiem przepracowania, zmęczenia czy stresu. Jeśli mają charakter powtarzalny, należy skonsultować się z neurologiem. Na wizytę do tego specjalisty umówimy się za pośrednictwem serwisu LekarzeBezKolejki.pl, gdzie znajdziemy tysiące terminów do lekarzy w całej Polsce. Pamiętajmy, że wybierając wizytę w ramach NFZ musimy mieć skierowanie od lekarza POZ.

Wizyta u neurologa i badania neurologiczne

W trakcie pierwszej wizyty neurolog będzie musiał zebrać szczegółowy wywiad lekarski. Należy być przygotowanym na pytania z zakresu przyjmowanych leków, występujących objawów, przebytych chorób oraz przypadków schorzeń neurologicznych w rodzinie, prowadzonego trybu życia, wykonywanej pracy czy nawet stosowanej diety. Wbrew pozorom te informacje dają neurologowi szerzy obraz i mogą ułatwić postawienie diagnozy.

Na podstawie uzyskanych informacji lekarz może przejść do prostego badania układu nerwowego. Sprawdzane będą odruchy fizjologiczne (mięśnia dwugłowego, kolanowy, ramienno-promieniowy, kolanowy, skokowy itp.), nasz sposób chodzenia, postawa ciała czy prawidłowość mowy i czucia. 

W wielu przypadkach już te dane stanowią wystarczający materiał do postawienia diagnozy. Jeżeli neurolog ma pewne wątpliwości, może wykonać dodatkowe badania neurologiczne, jak:

 • tomografia komputerowa - jest badaniem radiologicznym, które pozwala ocenić stan zdrowia konkretnych partii ciała. Umożliwia wychwytywanie nowotworów i nieprawidłowości w obrębie mózgu, a także różnych zmian zwyrodnieniowych;
 • rezonans magnetyczny - nieinwazyjne badanie obrazowe umożliwiające ocenę wewnętrznych struktur organizmu. Badanie to wykorzystuje się przy diagnostyce schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, a także wykrywania guzów serca, płuc, narządów rozrodczych i tkanek miękkich;
 • elektroencefalografia - wykonuje się je w celu oceny bioelektrycznych czynności mózgu. Na głowę pacjenta zakłada się elektrody, których zadaniem jest rejestrowanie aktywności neuronów w korze mózgowej;
 • elektromiografia - pozwala zdiagnozować zaburzenia mięśniowych pochodzenia nerwowego;
 • elektroneurografia - umożliwia ocenę przewodzenia w nerwach obwodowych;
 • zdjęcie rentgenowskie czaszki i kręgosłupa - wykonywane przy podejrzeniu chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, a także schorzeń i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa;
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego - płyn pobiera się wykonując punkcję lędźwiową (wkłucie igły punkcyjnej do kanału kręgowego), poddaje się go analizie pod względem cech fizycznych, biologicznych i chemicznych. 

Z badań laboratoryjnych neurolog może zlecić wykonanie morfologii, rozmazu krwi obwodowej, badania moczu czy tzw. odczynu Biernackiego (szybkość opadania krwinek czerwonych).

Jakie choroby leczy neurolog?

Neurolog najczęściej diagnozuje u pacjentów takie problemy, jak paraliże kończyn i niedowłady. Leczy również chroniczne bóle i zawroty głowy, bóle innych części ciała czy zaburzenia układu ruchu oraz mowy. Wśród innych schorzeń należy również wymienić:

 • chorobę Alzheimera,
 • chorobę Parkinsona,
 • chorobę Creutzfeldta-Jakoba,
 • pląsawicę Huntingtona,
 • rwę kulszową i zwyrodnienia kręgoslupa,
 • padaczkę, 
 • nerwicę,
 • stwardnienie rozsiane,
 • neuralgię,
 • dystonię,
 • miastenię,
 • miotonię,
 • wodogłowie,
 • guzy mózgu,
 • udar mózgu oraz stan po udarze.


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.