Powrót

Informacje dla placówek


W Serwisie LekarzeBezKolejki.pl publikujemy między innymi informacje o placówkach medycznych (podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Dane te pozyskujemy bezpośrednio od przedsiębiorców prowadzących dane placówki medyczne, w ramach zawieranych z nimi umów, jak również z innych źródeł, w tym z jawnych i publicznie dostępnych rejestrów (np. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz stron internetowych prowadzonych przez tych przedsiębiorców.

Zależy nam na prezentowaniu informacji o jak największej ilości placówek medycznych działających na terenie Polski. Głównym bowiem celem Serwisu jest dostarczenie jego Użytkownikom – pacjentom, informacji o placówkach medycznych znajdujących się niedaleko wskazanego przez nich miejsca np. domu, jak również ułatwienie Użytkownikom skontaktowania się z tymi placówkami i umówienia się na wizytę.

Z uwagi na fakt, że placówek medycznych jest prowadzona przez osoby fizyczne, a w ich firmach (nazwach) znajdują się dane osobowe m.in. w postaci imion i nazwisk tych osób, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – informujemy niniejszym te osoby, Iż Administratorem ich danych osobowych jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach.

W celu spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, uruchomiliśmy serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe, prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Ponadto, informujemy, że dane osobowe ww. przedsiębiorców będą przetwarzane w celach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu LekarzeBezKolejki.pl, a więc wyłącznie w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w oparciu o uzasadnione interesy Administratora i osób trzecich (użytkowników Serwisu - pacjentów) – art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów, chyba że wcześniej osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Od wielu lat utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001:2013. Posiadamy również certyfikat poświadczający zgodność tego Systemu ww. normą.

Przewiń na początek strony