Pacjentka z mapą w rękach

Znajdź lekarza w okolicy

Pacjentka trzyma kartkę z kalendarza

Wybierz termin i godzinę

Pacjentka rezerwuje termin

Zarezerwuj wizytę

Pacjentka rezerwuje termin

Przyjdź na wizytę

Umów się do lekarza na NFZ lub prywatnie.

Znajdź wolny termin wizyty teraz!

E-skierowanie już obowiązuje. Czy się przyjęło?

2021-03-24 13:26
e skierowanie cover

Od 8 stycznia 2021 placówki medyczne mają obowiązek ustawowy wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania skierowań w postaci elektronicznej, lekarze wystawili blisko 2,5 mln skierowań na konsultacje i badania. Średnio dziennie wystawia się niemal 150 tys. tych elektronicznych dokumentów. Wzrosła liczba podmiotów leczniczych, w których pacjenci mogą zrealizować e-skierowania. W porównaniu z początkiem stycznia jest ich o 20 proc. więcej.

E-skierowanie, to cyfrowa usługa, która umożliwia pełną elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu wystawienia do realizacji. Wystawia się je analogicznie jak e-receptę: lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji gabinet.gov. pl i podpisuje cyfrowo. Pacjent otrzymuje albo SMS z 4-cyfrowym kodem, albo e-mail lub – na życzenie – wydruk informacyjny cyfrowego dokumentu. Od momentu uruchomienia systemu w Polsce lekarze wystawili ponad 7,8 mln elektronicznych skierowań. Zaletą e-skierowań jest to, że nie mają one ściśle określonej daty ważności, dzięki temu mogą zostać zrealizowane przez pacjenta w dowolnym terminie, o ile istnieją wskazania do przeprowadzenia diagnostyki lub terapii.

Więcej podmiotów gotowych do realizacji e-skierowań

E-skierowanie wystawia obecnie 74 proc. placówek medycznych, a 63 proc. jest gotowych do ich realizowania. W porównaniu z ubiegłym miesiącem, placówek, w których pacjenci mogą skorzystać z udogodnień e-skierowania jest o 20 proc. więcej. Dzięki temu cały proces kierowania pacjenta na dalsze leczenie, od momentu wystawienia do momentu realizacji e-skierowania, może odbyć się zdalnie, np. poprzez kontakt telefoniczny.

Najwięcej podmiotów obsługuje e-skierowania w województwach warmińsko- mazurskim (84 proc.), lubelskim (83 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (82 proc.). Tylko cztery województwa są poniżej średniej ogólnokrajowej. Regiony, w których do wdrożenia e-skierowania jest gotowych mniej niż 70 proc. placówek to: śląskie (69,8 proc.), pomorskie (69,8 proc.), łódzkie (67,6 proc.) i zachodniopomorskie (66,5 proc.).

e skierowanie wykres

 

Elektroniczne skierowanie wystawiło 76 tys. pracowników medycznych, najwięcej – lekarzy, choć w tym zestawieniu są również pielęgniarki, lekarze dentyści czy nawet felczerzy. W porównaniu z początkiem stycznia, liczba pracowników wystawiających e-skierowania wzrosła o ponad 33 tys.

Dlaczego i w jakich sytuacjach stosuje się e-skierowania

Z wprowadzeniem nowego dokumentu elektronicznego wiąże się nadzieje na m.in. skrócenie kolejek. Pacjent nie może zarejestrować e-skierowania jednocześnie w kilku placówkach, co jest obecnie częstą praktyką, która powoduje blokadę wolnych terminów. Do tego można je wystawić podczas wizyty telemedycznej, bez konieczności osobistego odbioru u lekarza. Znika też obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku są obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

− ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;

− leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

− badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;

− badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne, np. leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, szpitalu psychiatrycznym, logopedię, czy rehabilitację, skierowania są wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. w postaci papierowej. Nadal skierowania nie są wymagane w żadnej formie, jeśli chcemy udać się do psychiatry, ginekologa czy dentysty.

e skierowanie wykres 2

 

Jak to działa?

E-skierowanie pacjent może otrzymać w postaci SMS-a z 4 cyfrowym kodem, e-maila z pdf-em, wydruku informacyjnego e-skierowania.

Przewidziano też wyjątki. Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer) nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej; wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości; jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce. E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Na konsultację lub badanie można się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli pacjent zapisuje się osobiście, pokazuje w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem i podaje PESEL.

Do czasu zakończenia epidemii nie obowiązuje termin 14 dni na dostarczenie skierowania.

Źródło: Centrum e-Zdrowia


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów